Radomskie pieśni ludowe

W  gminie Mirów odbył się II Przegląd Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego. W Przeglądzie wzięły udział liczne zespoły śpiewacze, którym przysłuchiwał się członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

ludoweW2

Rozśpiewany Mirów

Zespoły wykonywały 3 utwory związane z dorocznymi zwyczajami i obrzędami: chodzeniem po dyngusie, gaikiem, chodzeniem  z kogutkiem, sobótkami, świętem Matki Boskiej Zielnej, siewami, wykopkami, obróbką lnu, prządkami, darciem pierza, chodzeniem kolędników z gwiazdą lub turoniem, szopką, „Herodami”, świętem Trzech Króli, Matki Boskiej Gromnicznej, kusakami, weselem i chrzcinami. Wykonawcy występowali a capella. Na scenie zaprezentowało się prawie 200 artystów.
Szacunek dla tradycji
Tradycje i obyczaje danego regionu to bezcenne wartości, które nadają tożsamość kulturową jego mieszkańcom, integrują lokalne społeczeństwo w duchu kultywowania dziedzictwa przekazywanego z dziada pradziada, są największym bogactwem naszych małych ojczyzn i zarazem nieodłącznym elementem kultury narodowej. Dlatego tak ważne jest, by wśród nas żywa pozostawała potrzeba zachowania i rozpowszechniania kulturowej przeszłości, bez której trudno wyobrazić sobie naszą przyszłość. Cieszę się, że podejmują Państwo działania służące nie tylko prezentacji różnorodności mazowieckiej kultury, ale także pielęgnowaniu i przekazywaniu naszych pięknych tradycji i zwyczajów
– powiedział, gratulując artystom występów Rafał Rajkowski.

Zwycięzcy

Po obejrzeniu prezentacji, komisja przyznała Grand Prix w kategorii zespoły śpiewacze grupie „Przystalanki” z Przystałowic Małych. Wyróżnienia zdobyły zespoły:
„Gołcunecki” z Gałek
„KGW” z Rudek
„Mierziączka” z Mierziączki
„Strykowianki” ze Strykowic Górnych
„Korzenie” z Łaguszowa.
W przerwach pomiędzy występami konkursowymi na scenie prezentowali się "Krośniewiacy” i młodzieżowy Zespół Ludowy „Guzowianki”. Na zakończenie imprezy wystąpiły grupy Kolibeer i Echo.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)