Pielęgniarki na wagę listu intencyjnego

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wicemarszałek Dariusz Klimczak oraz rektor Społecznej Akademii Nauk prof. dr hab. Roman Patora podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie kształcenia i zdobywania praktycznych kwalifikacji przez przyszłe pielęgniarki.

W3

Społeczna Akademia Nauk zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o nadanie uprawnień do prowadzenia stacjonarnych studiów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa.
W wystąpieniach poprzedzających podpisanie listu wszyscy partnerzy podkreślali jego znaczenie, wyrażając nadzieję, że kilkadziesiąt pielęgniarek, jakie każdego roku opuszczać będą mury uczelni – po praktykach i stażach odbywanych w placówkach medycznych podległych samorządowi województwa łódzkiego – choć w części wypełni kadrową lukę odczuwaną w szpitalach i przychodniach.

(m)
Źródło: www.lodzkie.pl
(ski)