Debata konstytucyjna w Urzędzie Marszałkowskim

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz wicedziekan Krystyna Babiak, w imieniu Zbigniewa Tura, dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu otworzyli 8 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu spotkanie, w ramach którego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród finalistom V edycji Konkursu Wiedzy o Prawie pn. „XX – lecie Konstytucji RP – 2017” połączona z debatą konstytucyjną „Rzeczpospolita jako dobro wspólne wszystkich obywateli”.

konWferencja06

Marek Woźniak witając zgromadzonych zaznaczył, że sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego ma służyć właśnie takim, jak ta, debatom - wymianie myśli w istotnych sprawach zarówno dla państwa, jak i regionu. Przypomniał, że podczas spotkania noworocznego w styczniu 2017 roku zaapelował do samorządowców, by w roku 20 – lecia uchwalenia Konstytucji RP podjęli działania akcentujące wagę tego ważnego dla tych wszystkich, którym bliskie jest poszanowanie prawa, dokumentu.
„Niestety, dziś w Polsce nie wszyscy mają szacunek dla Konstytucji RP. Waga tego dokumentu bywa kwestionowana, a jego zapisy łamane. Jest konkretna obawa, że treść Konstytucji zostanie zmieniona, w duchu prymatu woli politycznej nad prawem. Zapowiedzi wprowadzenia zmian w konstytucji bardzo nas niepokoją. Od 27 lat, kiedy jestem samorządowcem, miałem poczucie bezpieczeństwa. Funkcjonowały bowiem normy prawne, które wskazywały właściwy sposób działania. Dziś zagrożony jest trójpodział władzy, bo – jak mawiał Monteskiusz: Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności (…). Nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej” - mówił Woźniak.
W debacie uczestniczyli: prof. Hanna Suchocka, premier polskiego rządu w latach 1992-1993, ambasador RP w Watykanie w latach 2001-2013, honorowa prezes Komisji Weneckiej, prof. Wojciech Łączkowski, prof. UAM w stanie spoczynku, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 1990-1998, prof. Sławomir Patyra z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Ryszard Balicki z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Źródło: www.umww.pl
(ski)