Polsko-słowackie Forum Partnerskie

Jak dobrze realizować wspólne projekty transgraniczne finansowane ze środków unijnych? To główny temat Forum, w którym brali udział przedstawiciele z Polski i Słowacji. Podczas dwóch dni, 5-6 czerwca, uczestnicy  mieli nie tylko okazję na rozmowy, ale także na pozyskanie partnerów. W Forum uczestniczyło ponad 200 partnerów z Polski  i Słowacji.

IMG04W43

Organizowane w Rzeszowie forum służy budowaniu dobrych relacji partnerskich z naszymi partnerami ze Słowacji, ale także pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami czy to  organizacji pozarządowych, samorządów, działających na terenie Polski i myślących o realizacji programów transgranicznych które odpowiadałyby wspólnym potrzebom i wyzwaniom – mówił wiceminister Adam Hamryszczak, zachęcając do udziału w programie Interreg Polska-Słowacja.
Pieniędzy, które pozostały w programie jest już niewiele. Program jest wdrażany z sukcesami, nastąpiło znaczne przyspieszenie, jeżeli chodzi o kontraktację, o wdrażanie programu i obecnie mamy do wydatkowania kwotę 56 mln euro, a budżet wynosił 155 mln. euro – dodał  Hamryszczak.
-To spotkanie jest bardzo ważne i potrzebne, gdyż ze strony słowackiej i polskiej spotykają się osoby pracujące w samorządach, ale też i w organizacjach pozarządowych, dzięki temu będą wypracowane najlepsze pomysły, najlepsze projekty, które skierowane będą do naszych mieszkańców -  mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk.
Forum to przestrzeń wymiany doświadczeń i pomysłów na nowe projekty transgraniczne, które mogą uzyskać finansowanie z Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Forum to także okazja do znalezienia partnera projektowego oraz poznania nowych trendów rozwojowych na polsko- słowackim pograniczu.
Organizatorem Forum był Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska-Słowacja.

Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP w Rzeszowie
Źródło: www.umwp.podkarpackie.pl
(ski)