Lubuska kultura - tu się dzieje!

Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej, rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej oraz modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – to tylko niektóre z planowanych przez samorząd województwa inwestycji w kulturę. - Chcemy udowodnić, że bardzo dbamy o kulturę w regionie. To jest prawdziwy boom inwestycyjny – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas konferencji prasowej w teatrze, który dzięki wsparciu środków unijnych i samorządowych zyska nowy blask.

lubuskied

- Teatr będzie przechodził wielką modernizację. Scena letnia, teatr lalek, zagospodarowanie tego obszaru, przede wszystkim w ramach ZIT-u zielonogórskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu województwa na wkład własny – tłumaczyła marszałek.  Jednak modernizacja teatru to nie jedyna inwestycja w kulturę. Samorząd województwa wspiera także pozostałe instytucje. Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak czekają nas naprawdę wielkie inwestycje, które mają ułatwić mieszkańcom dostęp do kultury. - Pracujemy również nad wielką inwestycją w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Czekamy na pozwolenie na budowę. Do 4 maja mamy termin na zgłoszenie projektu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pewną inwestycję związaną z rewitalizacją ma Regionalne Centrum Animacji Kultury. Muzeum Etnograficzne w Ochli ma wiele obiektów, które zostały odnowione lub powstały w ramach poprzedniej unijnej perspektywy Mam nadzieję, że będzie rozwijała się tam działalność kulturalna i edukacyjna. - Jest oczekiwanie na trochę inną rolę instytucji kultury. Mają uczyć kreatywności, pobudzać wyobraźnię młodych ludzi. Jest olbrzymi potencjał w tym zakresie w regionie, jesteśmy wyjątkowi jeżeli chodzi o kulturę, ale trzeba to pokazać – tłumaczyła.
Lubuski Teatr w nowej odsłonie

O tym co już zostało zrobione w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze mówił jego dyrektor Robert Czechowski. - Ten drugi etap to szansa na wskrzeszenie idei teatru dziecięcego – teatru lalek. Będzie to scena lalkowa z prawdziwego zdarzenia. Odtworzymy tkankę, która tutaj się rozpoczęła w 1962 r. i funkcjonowała do 1991 roku. Powstanie scena eksperymentalna, gdzie będzie można poszukiwać zupełnie nowej formy sztuki teatralnej oraz scena letnia – poinformował. Jak podkreślał wiele działań prowadzonych przez teatr wspieranych jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zarząd województwa przeznaczył w tym roku 6 mln zł, które mają stanowić wkład własny do planowanych do realizacji projektów.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)