Letter to EC President Juncker - Revision of the EU 2010 Tourism Strategy - ECWP 2018

MEPs, regions, cities and the tourism industry urge the European Commission to come forward with a European Tourism Strategy

Read more...
Monday, 24 July 2017 19:55

Strengthening innovation in Europe's regions through smart specialisation and a strong cohesion policy

Markku Markkula, President of the European Committee of the Regions, has endorsed the European Commission's communication "Strengthening Innovation in Europe's Regions", which proposes a set of actions to further help Europe's regions, invest in smart specialisation and generate the innovation, resilience and growth needed in the era of globalisation.

Read more...
Monday, 24 July 2017 19:50

SMEs will succeed through simple, clear and consistent rules

SME access to public procurement, the Single Market and finance, SME-friendly VAT and taxation rules and striking a better balance between SME needs and labour, consumer and environmental protection are critical factors behind SME success in Europe. The "smart regulation for SMEs" opinion of the European Committee of the Regions' (CoR) rapporteur Christian Buchmann was adopted during the CoR plenary session on 12 July.

Read more...
Monday, 17 July 2017 20:03

European Committee of the Regions to elect new President

On 12 July after leading the European Committee of the Regions (CoR) for two-and-a-half years, Markku Markkula (FI/EPP) is expected to handover the Presidency to Karl-Heinz Lambertz (BE/PES).

Dnia 12 lipca br. Markku Markkula po dwóch i pół roku sprawowania funkcji przewodniczącego Komitetu Regionów prawdopodobnie zostanie zastąpiony na tym stanowisku przez Belga Karl-Heinza Lambertza. Ponadto na tej sesji plenarnej członkowie Komitetu Regionów będą debatować nad kierunkami polityki Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powszechnej Polityki Rolnej po 2020 roku i tzw. „Zimowego Pakietu” dotyczącego polityki energetycznej wspólnoty. Na spotkaniu zostaną przedstawione także główne kierunki polityki UE pod przewodnictwem Estonii, która 1 lipca br. przejęła prezydencję w Unii.

Read more...
Tuesday, 11 July 2017 20:15